New to Khojdeal & Wondering How Cashback works? Watch this >>

Grand Winner

Name

Akshay Mahajan

Total Score

36400

Winners from First Diwali Dhamaka

 • 1Vishal Singh
 • 2Akshay Mahajan
 • 3Akhilesh yadav
 • 4Raviteja Gunturu
 • 5Arpan Gupta
 • 6Anand Kishor
 • 7Owais Ahmed
 • 8Nil Mistry
 • 9Ravi Vora
 • 10Prathamesh dole
 • 11ANKIT YADAV
 • 12Kartik gambhir
 • 13Arsh Jot
 • 14Rahul Nelliyada
 • 15Anshuman Budhia2
 • 16Saurabh srivastava
 • 17Raveendranath Indran
 • 18Tushar Upadhyay
 • 19Anirudhh
 • 20Jayeeta Sarkar
 • 21Madhu chinnala
 • 22Chemical brain
 • 23Mohit Agarwal
 • 24Sunita Aswal
 • 25Jaislin Samkutty
 • 26Karuna choudhary
 • 27AB THE CLASHER
 • 28Sourav soni
 • 29Kumar prashant
 • 30Har Singh

Winners from Second Diwali Dhamaka

 • 1Ravi Teach
 • 2Anshuman Budhia
 • 3Akshay Mahajan
 • 4Sai Karthikeya
 • 5Kranthi Kumar
 • 6Kabita Budhia
 • 7Vishal Singh
 • 8Mikky Mahajan
 • 9Hanumanthu Chinnala
 • 10Pintu Pradhan
 • 11Akhilesh Yadav
 • 12Ramen Lahari
 • 13Anandh Kuamr
 • 14Neha Gulati
 • 15George Rebello
 • 16Salman Babu
 • 17Pankaj Shukla
 • 18Harshit Thoria
 • 19Kusumben Chauhan
 • 20Har Singh
 • 21Bhavy Laheru
 • 22Ram Prasad Meena
 • 23Abhishek Dana
 • 24Sangita Das
 • 25Rashmi Sahoo
 • 26Jaislin Samkutty
 • 27Madhu Chinnala
 • 28Ganesh Sethi
 • 29Hemeshkumar
 • 30Sunil Kashyap